Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Кикинди , ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели 20881/2 К.О. Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Сремска 2А, Нови Сад, за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера,  у Кикинди, ул.  Башаидски друм 25, на катастарској парцели бр. 20811/2 К.О. Кикинда.

 Надлежни орган обавештава јавност да је 19.01.2021. године, оператер KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Сремска 2А, Нови Сад, поднео захтев за издавање дозволе за:

  • складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера , у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели бр. 20811/2 К.О. Кикинда.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Кикинди, ул.  Башаидски друм 25, на катастарској парцели бр. 20811/2 К.О. Кикинда, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Оливера Симић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 02.07.2021. године.

Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  +381 21 487 4640.