Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Чоки, ул. Виногради бб, на катастарској парцели 2716 КО Чока

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера AUTOFLEX Livnica Čoka doo, за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Чоки, ул. Виногради бб, на катастарској парцели 2716 КО Чока.

Надлежни орган обавештава јавност да је 15.06.2021. године, оператер AUTOFLEX Livnica Čoka doo. Виногради бб, Чока, поднео Захтев  за издавање дозволе за:

  • третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера у Чоки, ул. Виногради бб, на катастарској парцели 2716 КО Чока.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији оператера, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Оливера Симић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 13.09.2021. године.

               Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  +381 21 487 4640.