Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног и неопасног отпада оператера Хигиа ДОО, Стевана Шупљикца 147/8, Панчево, на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб

Нови Сад , 29. мај 2019.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног и неопасног отпада оператера Хигиа ДОО, Стевана Шупљикца 147/8, Панчево, на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5.

Надлежни орган обавештава јавност да је 27.05.2019. године, оператер Хигиа ДОО, Стевана Шупљикца 147/8, Панчево, поднео Захтев за издавање дозволе за:

  • за складиштење опасног и неопасног отпада на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5.

Рок за достављање мишљења и предлога је 14.06.2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 х.