Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног и неопасног отпада оператера ДОО „Браћа Илић“, Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, на локацији у Бачкој Паланци, улици Светозара Милетића 190

Нови Сад, 5. јул 2019. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног и неопасног отпада оператера ДОО „Браћа Илић“, Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, на катастарској парцели 22888 КО Бачка Паланка град.

Надлежни орган обавештава јавност да је 5. јула 2019. године, оператер ДОО „Браћа Илић“, Светозара Милетића 190, Бачка Паланка, поднео Захтев  за издавање дозволе:

  • за складиштење опасног и неопасног отпада на локацији у Бачкој Паланци, улица Светозара Милетића 190, на катастарској парцели 22888 КО Бачка Паланка град.

Рок за достављање мишљења и предлога је 19. јул 2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 часова.