Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији оператера „Steel Impex“ доо, Вихорска 35, Сремска Каменица, на локацији у Новом Саду, у улици Каналска бб, на катастарској парцели 4142/39 КО Нови Сад I

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператераSteel Impex“ доо, на локацији у Новом Саду, у улици Каналска бб, на катастарској парцели 4142/39 КО Нови Сад I.

Надлежни орган обавештава јавност да је 9. децембра 2019. године, оператерSteel Impex“ доо, поднео Захтев  за издавање дозволе:

  • за складиштење неопасног отпада на локацији у Новом Саду, у улици Каналска бб, на катастарској парцели 4142/39 КО Нови Сад

Рок за достављање мишљења и предлога је 24. децембар 2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваког радног дана, од 11-13 часова.