Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење електричног и електронског отпада и отпадних акумулатора на локацији оператера у Панчеву, у Улици Кудељарски насип Прва бр. 122д, на катастарској парцели број 11416/22 КО Панчево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 , 14/16 95/18-др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење електричног и електронског отпада и отпадних акумулатора на локацији оператера у Панчеву, у Улици Кудељарски насип Прва бр. 122д, на катастарској парцели број 11416/22 КО Панчево

Надлежни орган обавештава јавност да је 5. фебруара 2021. године, привредно друштво METAL FORMA KOS DOO, Кудељарски насип Прва 122д, Панчево поднело Захтев  за издавање дозволе:

  • за складиштење електричног и електронског отпада и отпадних акумулатора и отпадних акумулатора на локацији оператера у Панчеву, у Улици Кудељарски насип Прва бр. 122д, на катастарској парцели број 11416/22 КО Панчево

Увид у наведени захтев може се извршити у канцеларији 39 у приземљу зграде Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16 сваког радног дана од 11 до 13 часова до 15. марта 2021. године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15. март 2021. године.

 Сви заинтересовани, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  на бројеве телефона: +381 21 487 4735 или +381 21 487 4640.