Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе Batagon Energy AD Beograd – огранак Batagon Energy Sombor-Погон Топионица

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног отпада (операција R4 третман отпада са високим садржајем олова), оператера “Batagon Energy AD Beograd– огранак Batagon Energy Sombor-Погон Топионица, на локацији у Сомбору, Градина 3 на катастарској парцели 21933/1 КО Сомбор 2.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/2009, 88/2010 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног отпада (операција R4 третман отпада са високим садржајем олова), оператера “Batagon Energy AD Beograd – огранак Batagon Energy Sombor-Погон Топионица, на локацији у Сомбору, Градина 3 на катастарској парцели 21933/1 КО Сомбор 2.

Рок за достављање мишљења и предлога је 08.10.2018. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, од 11-13 х.