ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за ревизију интегрисане дозволе за оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице,

број 130-501-2054/2011-06 од 09.02.2018. године за издавање интегрисане дозволе за рад постројења SIRMIUM STEEL д.о.о. и обављање активности ТОПИОНИЦА И ЛИВНИЦА ЧЕЛИЧНИХ ГРЕДИЦА, на локацији у Сремској Митровици, ул. Вишњевачка 27, катастарска парцела  8177/1 К.О. Сремска Митровица.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.