Обавештење

Инспекцији за заштиту животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је дана 11.05.2020. године, у 14 часова и 11 минута, достављена пријава у којој се наводи да су грађани викенд насеља „Камењар“ Нови Сад, које се налази  непосредно уз реку „Дунав“, дана 11.05.2020. године око 13:45-13:50, приметили већу количину нафте или машинског уља по површини реке Дунав, код викенд насеља „Камењар“ и да се црна течност растеже у дужини од више стотина метара, различите ширине.

Поступајући по наводима пријаве инспектор за заштиту животне средине је изашао на локацију, наведену у пријави, дана 11.05.2020. у 15:20, заједно са Покрајинским водним инспектором.

У моменту инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине није уочио нафтну мрљу или неку другу врсту мрље на реци Дунав. Поступајући инспектор није уочио уљна загађења, ни испуштање отпадних вода од стране привредних субјеката, на предметној локацији.

Даље поступање, у оквиру своје надлежности, ће вршити надлежна Покрајинска водна инспекција.