Обележен Међународни дан чувара природе

Парк природе “Русанда”, 31. јул 2019.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у сарадњи са Установом „Резервати природе“ Зрењанин је у Парку природе “Русанда”, у просторији Специјалне болнице за рехабилитацију “Русанда” у Меленцима организовао скуп чувара заштићених подручја у Војводини, посвећен обележавању Међународног дана чувара природе.

На самом почетку скупа присутнима се обратила др. мед. Зорица Ћулибрк, директорка Специјалне болнице за рехабилитацију “Русанда” и као домаћин овог скупа изразила велико задовољство да се ово обележавање организује управо у тој здравственој установи јер то симболизује нераздвојиву везу између људског здравља и очуване природе. Затим се обратио др Ратко Бајчетић, помоћник покрајинског секретара и истакао је значај обележавања овог међународног дана имајући у виду непроцењиву улогу чувара заштићених подручја у борби за заштиту и очување природе и биодиверзитета у свету. Своје поздраве и речи подршке изнела је и Мира Дроњак у име Установе “Резервати природе” Зрењанин, суорганизатора овог дешавања и управљача Парка природе “Русанда” и Специјалног резервата природе “Ритови доњег Потисја”.

Присутни су имали прилику да се упознају са кључним међународним организацијама које се највише залажу за умрежавање, препознавање значаја рада и пружања подршке чуварима природе на светском нивоу, упознали се са природним вредностима и радом чуварске службе у заштићеним подручјима којима управља Установа “Резервати природе” Зрењанин, као и активностима Покрајинског завода за заштиту природе на збрињавању озлеђених и оболелих заштићених дивљих животиња. Након презентација организован је кратак обилазак Парка природе “Русанда”. Овај скуп је уједно била одлична прилика да чувари из различитих заштићених подручја у Војодини унапреде своје теоријско и практично знање, размене искуства и изазове са терена и да започну, односно ојачају међусобну сарадњу у будућем периоду. Укупно је учествовало више од 40 чувара заштићених подручја, који су представили  Национални парк “Фрушка гора”, Специјалне резервате природе “Засавица” и “Царска бара”, Парк природе “Стара Тиса код Бисерног острва”, као и више заштићених подручја којима управља Јавно предузеће “Војводинашуме” и Јавно предузеће “Палић-Лудаш”.  

Међународни дан чувара природе се у свету обележава 31. јула, на дан када је 1992. године у Националном парку „Пик“ у Енглеској основана Међународна федерација чувара природе (International Ranger Federation-IRF), која се брзо развила и ширила и постала кровна организација за унапређење статуса и рада чувара природе, њихових формалних или неформалних група, односно организација широм света. Број партнерских организација тренутно износи више од 90, које функционишу и раде у 50 земаља на шест континената света.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине ће у будуће још већу пажњу посветити унапређењу чуварских служби и подржавати активности чувара заштићених подручја, имајући у виду њихову кључну улогу у непосредном надзору и очувању природне баштине Војводине.

Фотографије: Владимир Добретић, Покрајински завод за заштиту природе