Обележен “Светски дан влажних станишта“

Шабац, 02.02.2019.

Поводом обележавања Светског дана влажних станишта (World Wetlands Day – Ramsar Convention), ове године је организатор Завод за заштиту природе Србије окупио учеснике и све заинтересоване 01. фебруара 2019. године у свечаној сали Центра за стручно усавршавање у Граду Шабац.

Представници покрајинског секретаријата, др Ратко Бајчетић, в.д. помоћник покрајинског секретара и мр Оливиа Тешић, присуствовали су скупу на којем су представљене смернице на заштити влажних подручја, као део стратегије за борбу против климатских промена, активности на заштити дуж подручја Саве са посебним освртом на угрожене врсте влажних подручја Посавине.

Централа тема овогодишњег обележавања светског дана влажних подручја је „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама”, упозоравајући на чињеницу да се учесталост природних непогода више него удвостручила у последњих 35 година. С тим у вези је очување влажних подручја изузетно важно, с обзиром на то да ова подручја доприносе смањењу ефекта “стаклене баште” проузрокована емисијом штетних гасова, будући да природно апсорбују и складиште угљеник и тиме ублажавају утицај климатских промена, тампон су зоне од екстремних временских прилика, смањују последице поплава и суша.

Подсетимо, “Светски дан влажних станишта“  (World Wetlands Day – Ramsar Convention) је проглашен 1971. у Рамсару (Иран) када је потписана Рамсарска конвенција коју су потписале до данас 170 земаља чланица и једна је од најстаријих које се баве питањима заштите природе. У нашој земљи за међународно значајна влажна подручја проглашени су Специјални резервати природе: „Обедска бара“, „Лудашко језеро“, „Царска бара“, „Слано Копово“, „Засавица“, „Лабудово окно“, „Ковиљско-петроварадински рит“, „Горње Подунавље“, „Пештерско поље“, и Предео изуетних одлика „Власина“. Циљ Рамсарске конвенције  је очување влажних подручја која су од посебне важности за опстанак многих биљних и животињских врста и њихових заједница, а које човек користи и од којих многоструко зависи.