Обележен јубилеј 20 година студија екологије

Департман за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду је дана 28. јануара 2019. године обележио јубилеј 20 година студија екологије. До сада, на овом Департману ишколовано je чак 58 генерација студената биологије и 20 генерација студената екологије.

Поздрављајући скуп и честитајући јубилеј, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Владимир Галић је истакао да је са аспекта очувања животне средине, школовање студената Екологије на Универзитету у Новом Саду од изузетног значаја. Такође, овим поводом, секретар је нагласио  да су данас, када се као главна претња човечанству истичу климатске промене, као један од лоших утицаја човека на животну средину, потребни млади људи који се значајно разумеју у екологију и, генерално, у заштиту животне средине. Подсетивши на речи Николе Тесле да „не постоји ствар коју је важније проучавати од природе“, Галић је навео и да је са аспекта заштите животне средине веома важно да се спроводе прописи који су у тој области хармонизовани са прописима Европске уније. Такође, битно је да се изграде фабрике вода, уграде пречистачи отпадних вода, те да се казне прекршиоци који одлажу отпад противзаконито.

У име домаћина, скупу се обратио др Горан Аначков, директор Департмана за биологију и екологију наглашавајући да је ова институција све време имала за циљ да кроз иновирање студентског програма у сврху одрживог развоја и науке, студентима омогући стицање квалитетног знања и усавршавање из различитих области.

Декан Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, др Милица Павков Хрвојевић, нагласила је да су данас екологија и заштита животне средине најчешће помињани појмови не само у академској заједници, него и шире. Она је истакла важност школовања компетентних људи који се баве очувањем биодиверзитета, који су нашли своје место у заштићеним подручјима и који су врсни научни радници.

Испред Покрајинског завода за заштиту природе, скуп је поздравила директорица Марина Томић, мастер биолог, а испред Завода за заштиту природе Србије, Радне јединице у Нишу, обратио се Данко Јовић.

Након тога, уследио је радни део скупа у оквиру којег су уследиле бројне презентације које су још једном потврдиле значај ове институције.