Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

По основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2019. години за суфинансирање израде планске документације.

Сви детаљи о конкурсу налазе се на следећој страници.