Одржана завршна конференција прекограничног IPA пројекта PANNONSTEPPES

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на завршној конференцију пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (PANNONSTEPPES, HUSRB/1602/12/0065) који је кофинансиран од од стране IPA Interreg програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Конференција је одржана у Новом Саду, у амфитеатру Покрајинског завода за заштиту природе.

На конференцији су учествовали сви партнери на пројекту, који су детаљно презентовали своје постигнуте резултате, који су се реализовале у периоду од 15.1.2018. до 31.12.2019. године. Завршна конференција је била прилика да се заинтересоване стране упознају са радом и пројектним активностима партнера у овом пројекту које се тичу очувања велике дропље (Otis tarda) у Србији и степске шарке (Vipera ursinii rakosiensis) у Мађарској.

Водећи партнер у пројекту ПАННОНСТЕППЕС је Покрајински завод за заштиту природе, а партнери су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Ловачко удружење „Перјаница“ – управљач Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, те прекогранични партнер, Дирекција Националног парка „Кишкуншаг“. Укупни буџет износи 287.039,93 евра, од чега је учешће ЕУ (ИПА) 243.983,93 евра.