Одржана затварајућа конференција пројекта “Заштита природе од инвазивних биљних врста”

У петак, 20. септембра 2019. године, са почетком у 12 часова у холу Покрајинске владе, у Новом Саду одржана је Завршна конференција пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Овај догађај је био део овогодишње пролаве Дана европске сарадње у оквиру Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

На завршној конференцији је представљена пројектна идеја, циљеви, активности и резултати пројекта о инвазивним биљним врстама у заштиц́еним подручјима обухваћених пројектом. Говорници на догађају били су из српских и мађарских институција (Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине –подсекретарка, директор програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне сарадње Мађарска Србија, менаджер пројекта, као и представници Универзитета Јохн Вон Ноиман – пројектни партнер из Кечкемета. Резултати пројекта ц́е бити представљени путем презентације и филма.

Подсекретарка г-дја Бранкица Табак поздравила је присутне испред покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и истакла је значај прекограничне сарадње и учешће секретаријата у ЕУ пројектима. Директор програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне сарадње Мађарска Србија г-дин Виктор Тунић указао је на значај обележавања Дана европске сарадање и представљање пројеката који презентују значај територијалне сарадње. Такође је навео и да пројекти попут овог представљају прави избор за прекограничну сарадњу јер се баве темама који не познају државне границе, као што је питање ширења инвазивних биљних врста, посебно амброзије. Немања Ерцег, менадзер пројекта и вршилац дужности помоћника покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, представио је активности и остварене резултате током 20 месеци трајања пројекта. Посебно је истакао да је, осим мапирања инвазивних врста на пројектном подручју и анализе банке семена у земљишту, сузбијање амброзије на 170 ха у заштићеним подручјима на северу Војводине као и 100 ха у Мађарској најзначајнији резултат пројекта, као и две купљене стационарне станице у АП Војводини и једна мобилна станица у Кецкемету, које ће наставити да се користе и након завршетка пројекта. Испред партнера на пројекту Џон вон Нојман Универзитета из Кечкемета, Факултета за хортикултуру и рурални развој присутнима се обратио декан г-дин Андраш Палкович. Он је истакао значај доброг партнерства у реализацији пројекта и осврнуо се на резултате биолошког сузбијања инвазивних врста посебно амброзије као еколошки најприхватљивијег начина сузбијања. Модератор скупа и координатор пројекта мр Татјана Ђурић навела је да је да је пројекат почео са реализацијом 31 Јануара 2018 и траје 20 месеци, до 29. септембра 2019 године. Укупни буџет пројекта: 284.491,00 ЕУР, а кофинансирање ЕУ (ИПА) фонда износи 85 % или максимално 241,817.34 ЕУР.

 Скупу су присуствовали представници Скупштине аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, Покрајинског завода за заштиту природе, представници локалних самоуправа, инспекције за заштиту животне средине, управљачи заштићених подручја из Војводине, као и представници јавних, научних и стручних институција које се баве проблемом инвазивних биљних врста.