Одржана Јавна расправа о документима о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у Великој сали општине Беочин одржао Јавну расправу о документима о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“. У оквиру Јавне расправе презентована су два документа, Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“, припремљен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Студија заштите – Предлог за стављање под заштиту Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“, коју је израдио Покрајински завод за заштиту природе.

На почетку Јавне расправе, присутне је поздравио др Ратко Бајчетић, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и председник Комисије за спровођење поступка Јавног увида и Јавне расправе у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин”.

С обзиром да до дана који је назначен као крајњи рок, није пристигла ниједна примедба, учесници Јавне расправе, представници локалне самоуправе, Покрајинског завода за заштиту природе и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине искористили су састанак за размену информација и давање конкретних и конструктивих предлога везаних за ово будуће заштићено подручје.