Одржан Први национални скуп заинтересованих субјеката и радионица „Оцена екосистемских услуга и њихове користи за заједницу у изборном пилот подручју на сливу Дунава“

Представници покрајинског секретаријата, др Ратко Бајчетић, в.д. помоћника покрајинског секретара и мр Оливиа Тешић, саветница  су учествовали  на радионици „Оцена екосистемских услуга и њихове користи за заједницу у изборном пилот подручју на сливу Дунава“ као заинтересовани субјект у оквиру пројекта Данубе Флоодплаин у Србији, коју је организовао Институт за водопривреду „Јарослав Черни“. Радионица је одржана на Бегечкој Јами.

Циљ пројекта да се на сливу Дунава унапреди управљање водама и смање ризици од поплава кроз обнављање плавних подручја и очувања биодиверзитета. Пројекат се реализује у више држава Дунавског слива, на пет пилот локација. Изабрана локација за овај пилот пројекат у Србији је заштићено подручје Парк природе “Бегечја јама”, као значајно и репрезентативно станисте великог броја аутохтоних врста флоре и фауне, карактеристичних за низијска плавна подручја. Спровођењем овог међународног пројекта, истражиће се и предложити најбоља решења за заштиту од поплава у интересу локалног становништва уз истовремено заштиту и унапређење животне средине.