Одржан састанак чланова Радне групе који су учествовали у изради Решења о установљавању рибарских подручја

У просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у четвртак, 07. јула 2016. године, одржан је састанак чланова Радне групе који су учествовали у изради Решења о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС“, број 90/15). Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе.

Циљ састанка је био размена искустава релевантних субјеката како би се извршила процена односно анализа ефеката хидролошке, биолошке и економске одрживости установљених рибарских подручја на територији Републике Србије.