Одржан семинар за инспекторе заштите животне средине поводом ИПА пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“

У оквиру пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ који се реализује преко Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, данас је одржан семинар за инспекторе заштите животне средине са територије АП Војводине.

Према речима пројект менаџера, помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немање Ерцега семинар има за циљ упознавање са проблемом инвазивних биљних врста у заштићеним подручјима, еколошким притисцима и решавању проблема у циљу спречавању њиховог ширења.

Како је речено, посебан акценат је на законској регулативи и примени прописа у пракси у циљу обезбеђења бољег еколошког статуса заштићених подручја и бољих услова за живот становништва и економију.

Водећи партнер на овом ИПА пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнер из Мађарске је Универзитет John von Neumann (Neumann Janos Egietem). Вредност пројекта који је почео јануара ове године износи готово 290 хиљада евра, од чега са 85 одсто средстава учествује ЕУ фонд, а планиран завршетак реализације очекује се крајем септембара 2019. године.

Основни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије.

У Војводини су обухваћена четири заштићена подручја у пограничном региону: Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара, и парк природе Палић, а у Мађарској Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета.

Реализацијом пројекта очекују се: успостављен систем мониторинга као основа анализе дистрибуције инвазивних биљних врста, утврђивање банке семена инвазивних врста у земљишту у пројектном подручју, праћења концентрације полена инвазивних биљних врста и његове интеракције са загађењем ваздуха, затим сузбијање амброзије различитим врстама третмана у пројектним областима, те подигнута свест релевантних актера и институција у вези са инвазивним биљним врстама, као и успостављање ЕКО мреже знања и искустава.