Одржан Семинар за пољопривреднике о инвазивним биљним врстама у Хајдукову

У Месној заједници Хајдуково (Суботица), одржан је семинар за пољопривреднике о инвазивним биљним врстама у оквиру пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Семинар је био намењен пољопривредницима из околине из Суботице у близини заштићених подручја Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара, и Парк природе Палић у циљу едукације о значају праћења и сузбијања инвазивних биљних врста, посебно амброзије. На семинару су говорили представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Немања Ерцег, пројект менаџер који је представио значај и циљ пројекта и Татјана Ђурић, координатор пројекта која је презентовала пројектне активности  и досадашње резултате у пројекту. Клара Сабадош, испред Покрајинског завода за заштиту природе указала је на значај инвазивних врста на глобалном и локалном нивоу. Тамаш Винко из ЈП „Палић Лудаш“ презентовао је резулате мапирања инвазивних врста у четири заштићена подручја на северу Војводине, а Наташа Самарџић испред Пољопривредног факултета Нови Сад презентовала је резлтате анализе банке семена.

Вредност овог ИПА пројекта, чија реализација је почела у јануару прошле године и чији је водећи партнер Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, износи око 290 хиљада евра, од чега са 85 одсто средстава учествује ЕУ фонд. Планиран завршетак реализације очекује се крајем септембара 2019. године.

Основни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у граничном региону Мађарске-Србија, спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије.

У Војводини су обухваћена четири заштићена подручја у пограничном региону: Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара, и Парк природе Палић, а у Мађарској Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета.

Очекивани резултати пројекта огледаће се кроз успостављен систем мониторинга инвазивних биљних врста, као и сузбијену амброзију у пограничном региону на укупно 270 хектара. Пројекат треба да допрнесе подизању свести у овој области и успостављању ЕКО мреже знања и искустава.