Округли сто о коришћењу државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе

Мокрин, 18.04.2019.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у оквиру Interreg-IPA пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (PANNONSTEPPES, HUSRB/1602/12/0065), у сарадњи са свим пројектним партнерима одржан је округли сто на тему коришћења државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе. На округлом столу су учествовали више управљача заштићених подручја у Војводини, представници општинских управа Новог Кнежевца и Кикинде, месне заједнице Мокрин и други органи и организације које се баве пословима из области пољопривреде и заштите природе.

Циљ округлог стола био је да се представе законски оквири и практична искуства коришћења државног пољопривредног земљишта у Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“ и у неким заштићеним подручјима у Војводини, као и у Националном парку „Кишкуншаг“ у Мађарској. Размотрена су питања на који начин прописане мере заштите у заштићеним подручјима могу утицати на спровођење пољопривредних активности на државним ливадама и пашњацима и супротно, како могу те активности допринети очувању и развоју биолошке разноврсности и заштити појединих кључних врста степских станишта, као што је велика дропља (Otis tarda) у Србији и степска шарка (Vipera ursinii rakosiensis) у Мађарској, што је заправо и кључни задатак прекограничног пројекта PANNONSTEPPES.

Скуп је отворила Бранкица Табак, подсекретарка у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине a затим су следиле презентације представника пројектних партнера и цивилног сектора. О усклађености, проблемима и изазовима у примени законске регулативе из области пољопривреде, заштите природе и коришћења јавних добара говорио је Лоранд Виг испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Мр Никола Стојнић из Покрајинског завода за заштиту природе одржао је занимљиво, стручно предавање о могућностима управљања степским стаништима у циљу очувања ретких и угрожених дивљих врста животиња у Специјалном резервату природе “Пашњаци велике дропље”. Након њега је следио Давид Грабовац, члан Удружења за заштиту велике дропље и изнео је детаљне и веома корисне информације о својим резултатима праћења јединки велике дропље у Резервату. Последњи излагачи били су Золтан Вајда, представник Дирекције Националног парка „Кишкуншаг“ из  Мађарске и Богица Божин, председник Ловачког удружења „Перјаница“, који су изнели своја позитивна искуства, али и потешкоће и изазове у примени различитих прописа, односно измирењу и усклађивању разних интереса којима се суочавају као управљачи у заштићеним подручјима којима управљају. Након активне дискусије међу учесницима следила је посета Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“.

Овај округли сто представља само један од низа активности које се спроводе у оквиру прекограничног пројекта PANNONSTEPPES, чији је водећи партнер Покрајински завод за заштиту природе, a остали партнери су Дирекција Националног парка „Кишкуншаг“, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Ловачко удружење „Перјаница“. Реализација пројекта започета је 15. јануара 2018. године и траје до 14. јула 2019. године. Укупан буџет пројекта износи 287,039.93 евра, од чега су 243.983,93 евра учешће Европске уније (IPA).