Отворена изложба „Старо и нестало воће Србије“

Дана 29. септембара 2020. године, у Покрајинском заводу за заштиту природе, отворена је изложба под називом: „Старо и нестало воће Србије“, ауторке Александре Савић, у сарадњи са Природњачким музејом у Београду и уз подршку Етнолошког одељења Музеја Војводине, на којој су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Александра Савић, ауторка изложбе је нагласила да је Србија изузетно богата великим бројем старих, аутохтоних сорти воћа најразноврснијих облика, боја, укуса и мириса, које су се гајиле на нашем подручју стотинама година уназад. Старе сорте имају велики утицај на заштиту животне средине, чине значајан део екосистема, утичу на микроклиму одређеног подручја и ублажавају температурне разлике, спречавају ерозију тла, а могу да буду станиште и извор хране бројним животињским врстама.  

Циљ изложбе је да се представи богатство и разноврсност великог броја сорти аутохтоног воћа наших простора, које је потребно истражити, забележити и сачувати, као и да се промовише рурална баштина и афирмишу традиционалне вредности.