Подаци о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 7ОБА – Обедска бара за 2019. годину

Подаци о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 7ОБА – Обедска бара за 2019. годину

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 7ОБА – Обедска бара

2019. година

јануар

фебруар

март

април

мај

јун

јул

август

септемабар

октобар

новембар

децембар