Поновни јавни увид у нацрт ППППН Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Парка природе „Јегричка“ на животну средину

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.04.2021. године до 29.04.2021. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 05.05.2021. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

OБАВЕШТАВАМО  ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ ДА СЕ РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕН ТЕРМИН ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ЗА 05.05.2021. ГОДИНЕ МЕЊА НА 18.05.2021. ГОДИНЕ

ИЗМЕНA ОГЛАСА О ПОНОВНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ