Поновни јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ на животну средину

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.04.2021. године до 15.04.2021. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 20.04.2021. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

оглас за поновни јавни увид

ПППН СРП Пашњаци велике дропље – нацрт плана

П1 прегледна

Р2 намена

Р2 инфраструктура

Р3 заштита

Р4 спровођење

Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ на животну средину

Р0 стратешка