Поновљени јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене СРП „Слано копово” и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта просторног плана подручја посебне намене СРП „Слано копово” на животну средину

Поновљени јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.08.2018. године до 29.08.2018. године.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми: Општинској управи Нови Бечеј, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове, градитељство и заштиту животне средине, на адресу Жарка Зрењанина бр.8, 23272 Нови Бечеј; и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу Булевар Михајла Пупина бр.16, 21000 Нови Сад, у току трајања поновљеног јавног увида, до 29.08.2018. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 12.09.2018. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

Оглас за јавни увид

ППППН специјалног резервата природе „Слано копово“ – нацрт плана

ППППН СРП Слано Копово – нацрт плана, посебна намена простора, реферална карта број 1

ППППН СРП Слано Копово – нацрт плана, инфраструктурни системи, реферална карта број 2

ППППН СРП Слано Копово – нацрт плана, природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара, реферална карта број 3

ППППН СРП Слано Копово – нацрт плана, карта спровођења, реферална карта број 4

Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП Слано Копово на животну средину – текстуални део

Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП Слано Копово на животну средину