Порибљавање риболовних вода у АПВ

Дана 06.12.2018. године, представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, присуствовали су  акцији порибљавања фрушкогорских језера Ак. “Мохарач“ и Ак. “Међеш“. Корисник ових риболовних вода, ЈП Национални парк “Фрушка гора“, поред ових акумулација истог дана порибио је и Ак. “Бруја“, Ак. “Сот“, канале “Галовица“ и “Јарчина“ и Гајићеву бару, са укупно 860 килограма једногодишње млађи шарана. У складу са Програмом управљања овим риболовним водама и поштујући законске одредбе, запослени у ЈП НП “Фрушка гора“, у присуству представника Секретаријата и надлежног покрајинског инспектора за рибарство, успешно су спровели ову радњу у циљу одрживог коришћења рибљег фонда.