Потписани уговори о суфинансирању израде планске документације

Након спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних новчаних срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину данас су потписани Уговори о суфинансирању израде планске документације.

Помоћница покрајинског секретара, Светлана Килибарда, примила је представнике општина Нови Кнежевац, Ириг, Бачка Паланка, Рума, Пећинци, Кањижа и Стара Пазова, и градова Сомбор, Кикинда, Суботица и Сремска Митровица, којима су по основу спроведеног јавног конкурса, наменски опредељена средства за суфинансирање израде планске документације.

Захваљујући овој активности стварају се услови да се заврше послови на изради измена и допуна плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац  у општини Нови Кнежевац, насеља Башаид  на територији Града Кикинда,  као и просторне целине 1 у централном делу  Града Сремска Митровица. Завршиће се и планови детаљне регулације: центра у Врднику, блока 50 у Бачкој Паланци, дела блока у радној зони у Руми,  проширења капацитета постојеће депоније Ранчево у Граду Сомбору, туристичко-спортско-рекреационог комплекса у Орому на територији општине Кањижа, и други. 

Традиционално, већ дужи низ година, у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења простора, развоја насељених места а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана,  а ценећи проблеме које локалне самоуправе имају са својим буџетима, овај секретаријат поред стручне пружа и финансијску помоћ општинама и градовима на територији АП Војводине у складу са могућностима буџета АП Војводине.

*Конкурс је спроведен у периоду од 11.03.2019. до 11.04.2019. године, Одлука о додели средстава објављена је 25.04.2019.године.