Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Порајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Порајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине за 2020. годину

Архива:

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Порајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине за 2019. годину