Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Порајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине за 2019. годину

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Порајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине за 2019. годину