Праћење стања аерополена у Зрењанину

  полен није регистрован у атмосфери
НИСКЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ – код изузетно осетљивих особа могу изазвати алергијске реакције
УМЕРЕНО ВИСОКЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ – код многих алергичних изазивају алергијске реакције
ВИСОКЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ – код већине алергичних изазивају алергијске реакције

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. – фебруара 2018. години спроводи Лабораторија за палинологију, Департман за биологију и екологију, ПМФ Нови Сад, израда алергијског семафора – Институт БиоСенс, Нови Сад. 

 

 

Месечни извештај за Зрењанин:

Годишњи извештаји за Зрењанин: