Праћење стања аерополена у Зрењанину

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Институт БиоСенс, Нови Сад.

Приказ резултата мониторинга у виду алергијског семафора

Легенда алергијског семафора:

  полен није регистрован у атмосфери
ниске концентрације – код изузетно осетљивих особа могу изазвати алергијске реакције
умерено високе концентрације – код многих алергичних изазивају алергијске реакције
високе концентрације – код већине алергичних изазивају алергијске реакције

 

Месечни извештаји за Зрењанин:

Годишњи извештаји за Зрењанин:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Институт за јавно здравље, Др Емила Гаврила 15, Зрењанин)