Праћење стања аерополена у Кањижи

 

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Кањижа

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет  (Департман за биологију и екологију,  Лабораторија за палинологију) са подизвођачем  Институт БиоСенс, Нови Сад.

Годишњи извештај:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Ватрогасни дом Кањижа – Карађорђева 31, Кањижа):