Праћење стања аерополена у Кањижи

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Кањижа

Годишњи извештај:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Ватрогасни дом Кањижа – Карађорђева 31, Кањижа):