Праћење стања аерополена у Лудашу

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Лудаш

Годишњи извештај за Лудаш:

Уређај за мерење концентрације полена (merno mesto: Визиторски центар Лудаш – Преспанска 12, Хајдуково):