Праћење стања аерополена у Сомбору

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет  (Департман за биологију и екологију,  Лабораторија за палинологију) са подизвођачем  Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Сомбор

Годишњи извештаји за Сомбор:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Завод за јавно здравље, Војвођанска 47, Сомбор):