Први резултати прекограничног IPA пројекта PANNONSTEPPES

Мокрин, 30.08.2019.

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине обавили су радни састанак са представницима Ловачког удружења „Перјаница“, управљача заштићеног подручја Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље“ код Мокрина. Циљ састанка био је да се размотре резултати до сада реализованих пројектних активности, које су спроведене у оквиру прекограничног IPA пројекта „Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ – PANNONSTEPPES. На састанку је констатовано да је свака од планираних активности успешно спроведена и да је до сада највећи успех пројекта да се унутар подигнуте заштитне ограде, која има за функцију очување једине још преостале популације велике дропље у Србији, редовно посматрају женке велике дропље. Ограда је успостављена на локалитету Јарош и дужином од 4700m обухвата површину од 115ha, што је изгледа довољно пространа ограђена површина унутар које се јединке ових ретких и веома угрожених птица осећају сигурно и безбедно. С обзиром да се посматрања одвијала за време репродуктивног периода врло је извесно да се ради о гнежђењу, што је био и главни циљ овог пројекта.  

Пројекат PANNONSTEPPES се реализује у периоду од 15. јануара 2018. до 14 јануара 2020. године. Водећи корисник пројекта је Покрајински завод за заштиту природе, а партнери су Национални парк „Кишкуншаг“ (прекогранични партнер у Мађарској), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Ловачко удружење „Перјаница“. Укупан буџет пројекта је 287,039.93 евра, од чега средства Европске уније (ИПА) износе 243.983,93 евра, док су преостала средства обезбеђена из покрајинског буџета владе АП Војводине.

Фотографија птице: Жељко Јолић, чувар заштићеног подручја.