Представљање Геопортала на ГИС ИТ ЕКО конференцији у Зрењанину

27. и 28. новембра у Зрењанину се одржава 2. међународна конференција ГИС и информационе технологије у животној средини.
Учесници по тематским целинама представљају улогу ГИС-а у метеорологији и области вода, природних добара, управљања ризицима, геологији, урбанизму и др. Велики број јавних предузећа презентовао је употребу ГИС-а алата и апликација у свакодневним пословима а у склопу сопствених информационих система.
Вршилац дужности помоћника покрајинског Секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Драган Ђурица презентовао је у оквиру конференције рад са темом „Бенефити развоја Геопортала у АП Војводини“ где је осим ове апликације представљен и начин међусекторске сарадње у области информационих технологија, размене података и управљања просторним подацима као и сами бенефити развоја Геопортала за свакодневни рад и за ширу јавност.