Презентација „Бенефити имплементације Геопортала у АП Војводини“

У Скупштини Аутономне покрајине Војводине одржана је 10. октобра 2017. године  презентација „Бенефити имплементације Геопортала у АП Војводини“.

Скуп је отворио в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Драган Ђурица,  истакавши значај развоја геопортала на покрајинском нивоу који ће омогућити да се просторни подаци које поседују покрајински секретаријати, јавна предузећа и заводи лако повежу и размењују путем одговарајућих сервиса и на тај начин, међусобно повезани и стандардизовани, буду лако доступни крајњим корисницима у свакодневном раду у циљу израде стратешких и планских докумената у оквиру својих надлежности. 

Представник GDI GISDATA, ауторизованог дистрибутера компаније ESRI у југоисточној Европи, водеће светске компаније на подручју ГИС технологија г-дин  Војкан Гајовић, одржао је презентацију „Бенефити имплементације Геопортала у АП Војводини“ руководиоцима органа, као и запосленима који се директно баве прикупљањем и обрадом геопросторних података и информационим системима.

Размена, приступ и коришћење просторних података један је од инструмената успостављања заједничког геопросторног портала и основа је за размену података између институција са територије Аутономне покрајине Војводине, у сврху спровођења концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података и у сврху израде стратешких и планских докумената институција у оквиру својих надлежности.

Субјекти који би првобитно били укључени у развој геопортала су: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, заводи и јавна предузећа чији је оснивач Скупштина АПВ (Покрајински завод за заштиту природе, ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈВП „Воде Војводине“ и ЈП „Војводинашуме“) а касније би се укључио и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и други субјекти . Такође је у плану повезивање и са Републичким геодетским заводом (РГЗ) у циљу обезбеђивања дигиталног катастарског плана (ДКП) и сл.

Презентацији су присутвовали представници секретаријата Покрајинске владе, завода и јавних предузећа чији је оснивач Скупштина и других субјеката.