Презентација инфраструктурног пројекта израде деонице аутопута Нови Сад-Рума са тунелом кроз Фрушку гору

Нови Сад , 18. новембар 2016.

У организацији Развојне агенције Србије и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Републике Српске одржан је други по реду форум о  привредној сарадњи Републике Србије и Републике Српске. Привредним повезивањем Републике Србије и Републике Српске повећавају сe потенцијали и једне и друге републике.

Од посебног значаја како је истакао покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Владимир Галић,  јесте пројекат изградње деонице аутопута Нови Сад-Рума-Шабац са тунелом кроз Фрушку гору, познатијег под називом „Фрушкогорски коридор“. Захваљујући чињеници да је Влада Републике Србије још 2011. године донела Уредбу којом је утврђен Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и коридора државног пута I реда бр. 19 (Шабац-Лозница), створен  је плански основ за реализацију  овог коридора.

Инфраструктурно повезивање и интензивирање развоја покрајине у овој области један је од кључних услова бржег економског развоја Републике Србије. У то име покрајински секретар је детаљније упознао присутне са степеном  извршења појединих активности и фазама реализације овог пројекта.

 „Коридор се простире на следећи начин: од укрштаја са „каћком“ петљом,  пружа се све до укрштаја са коридором „X“ – аутопут Е75, затим прелази ново планираним преко Дунава, пролази кроз мањи тунел и долази до петље на Мишелуку. Од ове петље коридор се наставља по постојећој траси државног пута број 21, све до подножја Фрушке Горе, а затим планираним тунелом пролази кроз Фрушку гору, обилази насеља Ириг, и Руму па све до укрштаја са аутопутем Е70. Даље, коридор се наставља  измењеном трасом државног пута број 19, преко Шапца до Лознице све до границе са Републиком Српском“, навео је Галић.

Деоница од укрштаја са „каћком“ петљом до укрштаја са коридором  Е70, подељена је у три партије. Највећи део обухваћен је Партијом „2“  – од подножја Фрушке горе до аутопута Е70. Просторни план се у овом делу директно спроводи, и у складу са њим, израђена је одређена техничка документација и исходовани су локацијски услови за изградњу. Идејни пројекат добио је сагласност ревиозионе комисије Министарства Републике Србије. У току су даље активности на исходовању грађевинске дозволе.

„Изградњом тунела кроз НП Фрушка гора, једног од најзначајнијих планираних објеката на коридору, постојећи државни пут бр. 21 губи транзитну улогу али остаје у примени и добија туристички значај. Изградњом тунела  смањује се дужина пута за око 4,5 km, побољшавају се безбедносни елементи у саобраћају и минимизирају се неповољни утицаји на Национални парк “Фрушка гора”(загађење ваздуха и смањење буке)“, истакао је Галић. Нарочито је значајно измештање транзита из насеља Ириг кроз које сваки дан пролази и до 9000 возила од чега трећину чине велики транспортни камиони.

Партијама „1“ и „3“  обухваћене су деонице на административном подручју Града Новог Сада и за исте се завршава планска документација.  Како то прописи налажу, урађена је одређена техничка документација која се имплементира у планску документацију. Након тога ће се моћи приступити исходовању потребних дозвола, изнео је Галић.   

Поред бољег повезивања са суседима – Републиком Српском, постижу се и други унутаррегионални ефекти – побољшање приступачности  и повећање конкурентности овог подручја (регионалне позиције), саобраћајно растерећење урбаних подручја (обилазница око Новог Сада, Ирига, Руме, Шапца и Лознице) успостављање КВАЛИТЕТНЕ саобраћајне инфраструктуре  и, такође значајно, уклањање транзита са подручја Националног парка „Фрушка гора“ (изградња тунела) и смањење негативног утицаја саобраћаја на  заштићено природно добро.

Скупу су присуствовали председник Покрајинске владе Игор Мировић, Председник Народне скупштине Републике српске Недељко Чубриловић, директор Развојне агенције Србије Жељко Сертић и други.

Презентација инфраструктурног пројекта израде деонице аутопута Нови Сад-Рума са тунелом кроз Фрушку гору