Презентација рада Секретаријата студентима ПМФ-а

Нови Сад , 27. децембар 2016.

Студенти Природно–математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, су у оквиру студијског програма из предмета „Заштита животне средине и одрживи развој“ посетили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, како би се упознали са радом државних институција у области управљања животном средином. Презентацијом послова Секретаријата у оквиру својих надлежности стекли су увид да је заштита животне средине врло сложена мултидисцилинарна област која захтева активно учешће свих струковних профила како би се стечена теоријска знања применила у пракси у циљу активне заштите животне средине као кључног елемента одрживог развоја друштва.