Преузета четири службена возила у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

У петак, 13. августа 2021. године, на паркингу Покрајинске владе, уручена су четири службена возила Сектору за инспекцијске послове Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, која су обезбеђена у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ који се реализује у оквиру другог позива Intereg – IPA програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина.

Менаџер пројекта, Немања Ерцег, свечано је предао возила Павлу Рајкову, в.д. помоћнику покрајиског секретара за урбанизам и заштиту животне средине – Сектора за инспекцијске послове.

Обезбеђивањем службених возила увећаће се капацитет и побољшати ефикасност инспекције заштите животне средине у области управљања отпадом и отпадним водама.

Поводом уручења возила за потребе инспекцијске службе, менаџер пројекта, Немања Ерцег, изјавио је да циљ пројекта подразумева комплетну опремљеност инспекције, како у знању, тако и у опреми. Осим ове значајне опреме, у наредном периоду биће испоручена лабораторијска опрема за брзу детекцију загађења вода, и то у речним, каналским и другим водотоцима. На тај начин, инспекција ће бити опремљена да сама, у врло кратком року, утврди да ли постоји загађење или не, открије загађиваче и допринесе смањењу штетних утицаја на површинске воде.