Проблематика рибљег фонда акумулационог језера Чонопља

Поводом дописа који је од Удружења риболоваца „Шаран“ упућен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у коме се указује на проблем неуобичајено ниског нивоа вода акумулационог језера Чонопља (у даљем тексту: језеро), при чему је указана сумња у велики број бунара који се налазе у широј околини језера.

Одмах по пријему дописа, помоћник покрајинског секретара др Ратко Бајчетић и саветник за одрживо коришћење рибљег фонда, Татјана Радовановић затражили су и сутрадан, 22. 11. 2019. године, одржали састанак са представницима ЈВП „Воде Војводине“, који су корисници риболовне воде језера.

На састанку је констатовано да су нивои воде значајно нижи (за око 1,6 м – 1,7 м) у односу на уобичајено и жељено стање, због чега су значајно смањене површина и запремина језера, за шта су готово једини разлог климатске промене и значајно смањење годишње суме падавина. Ове промене изражене су поготово у претходне четири године, када је годишња сума падавина била мања за 20 – 50% (220 – 410 мм) од просека (око 550 мм). У допису помињани утицај околних бунара постоји, како је на састанку речено, али он се у укупном смањењу нивоа језера може рачунати максимално на 3-4 цм.

Проблем снабдевања језера водом биће трајно решен изградњом подсистема „Телечка“ у оквиру генералног решења снабдевања водом северне Бачке, односно довођењем воде из Хидросистема ДТД. У току је израда Идејног пројекта подсистема, а завршетак изградње очекује се у наредних неколико година.

Инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине утврдио је добру кондицију и здравствено стање рибе. Као мера у случају даљег значајнијег опадања нивоа језера и погоршања кондиције рибљег фонда језера, наложена је мера транслокације рибљег фонда у најближу риболовну воду.

Обиласком терена, 25. 11.2019. године, забележен је незнатан, али охрабрујући пораст нивоа језера за око 5цм, што је резултат падавина у последњих 4-5 дана. То даје наду да, у случају очекиваних падавина за ово доба године мера транслокације неће бити потребне. Свакако, корисник риболовних вода се обавезао на константно контролисање, не само нивоа вода, него и кондиције рибљег фонда, као и на редовно извештавање Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о било каквим променама. Обиласку терена и размени информација, по позиву помоћника секретара, присуствовали су и представници Удружења риболоваца „Шаран“ из Чонопље, као заинтересована страна.