Промотивна конференција у оквиру IPA прекограничног пројекта PANNONSTEPPES

Нови Сад, 04.07.2019.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у холу зграде Покрајинске владе одржана је промотивна конференција у оквиру Interreg-IPA пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (PANNONSTEPPES, HUSRB/1602/12/0065).

Конференцију је отворила Бранкица Табак, подсекретарка у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине a затим су следиле презентације представника пројектних партнера, који су представили своје пројектне активности и најначајније резултате које су постигли у овој фази реализације. Конференција је била отворена за све заинтересоване љубитеље природе, управљаче заштићених подручја, покрајинске секретаријате Покрајинске владе, као и стручне и научне институције и организације које се баве очувањем природе и који су желели да чују на који начин пројекат доприноси активној заштити појединих кључних врста степских станишта, као што је велика дропља (Otis tarda) у Србији и степска шарка (Vipera ursinii rakosiensis) у Мађарској.

Покрајински секретаријат је у овом пројекту имао значајну улогу и организовао је низ успешних активности на едукацији, промоцији и развоју свести студената, локалних корисника простора, ловаца, пољопривредника, сточара, као и представника локалне власти о значају очувања панонских степа и за њих карактеристичних врста животиња.

Водећи партнер на пројекту је Покрајински завод за заштиту природе, a поред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине партнери су Ловачко удружење „Перјаница“ и Дирекција Националног парка „Кишкуншаг“ из Мађарске. Реализација пројекта започета је 15. јануара 2018. године и траје до 14. јула 2019. године. Укупан буџет пројекта износи 287,039.93 евра, од чега су 243.983,93 евра учешће Европске уније (IPA).

Покрајински секретаријат ће и након завршетка пројекта наставити са активностима на унапређењу сарадње свих релевантних субјеката и сектора на даљем развоју и успешнијем очувању панонских степа, које су претрпеле драстичне промене током последљих деценија и неминовно је њихово очување не само да би обезбедили опстанак неких ретких и угрожених дивљих врста него и због њиховог непроцењивог значаја за рурални развој, унапређење сточарства, органске производње и разних еко-туристичких садржаја.