ПРОМОЦИЈА ГЕОПОРТАЛА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине презентовао је 27.06.2019. године у холу Покрајинске владе Геопортал просторних података АП Војводине, који обједињује просторне податке у АПВ и једини је тог типа у земљама у окружењу. Покрајински секретар Владимир Галић овом приликом истакао је да је овај портал део географског информационог система (ГИС) и представља важан елеменат Националне инфраструктуре геопросторних података.

Геопортал просторних података је у складу са европском INSPIRE иницијативом о повезивању и размени просторних података у једну одрживу целину. Овај пројекат је, такође, у складу са европском директивом и саставни је део поглавља 27 које је, с аспекта форме приступања Србије Европској унији, за нас веома значајно.

„Полазећи од тога, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је 2017. реализовао Геопортал, почетком 2018. године потписан је  Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, затим са Заводом за урбанизам Војводине, Покрајинским заводом за заштиту природе, ЈП „Војводинашуме“ и ЈП „Воде Војводине“.

Приликом промоције Геопортала потписан је и анекс претходног споразума, према којем се Геопорталу придружио и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај“ а секретар Владимир Галић  позвао је и друге институције у Војводини да се укључе.

Галић је поручио да овај пројекат има посебан значај зато што нас усмерава напред, што ће нам омогућити да једним „кликом“ добијемо податке који су нам битни у областима друштвеног живота у којима радимо.

„И са аспекта животне средине Геопортал је значајан, зато што ћемо путем њега знати на којим локацијама је какво стање ваздуха, воде, земљишта. Моћи ћемо сутра, уз развој технологија, да путем мобилних телефона пријавимо, на пример, постојање дивљих сметлишта, као и да добијемо олакшан приступ информацијама о животној средини“, појаснио је Галић.

Даљи развој Геопортала на покрајинском нивоу са пуним капацитетом ће омогућити да се просторни подаци које поседују покрајински секретаријати, јавна предузећа и заводи лако повежу и размењују путем одговарајућих сервиса и на тај начин, међусобно повезани и стандардизовани, буду доступни крајњим корисницима у свакодневном раду у циљу израде стратешких и планских докумената. У једном делу, Геопортал ће бити доступан и широј јавности.

Презентацији су присуствовали представници одељења за урбанизам и заштиту животне средине свих јединица локалне самоуправе са територије АПВ, гости из других институција, јавних предузећа и приватног сектора.

Презентација геопортала – филм