Промоција катамарана у Парку природе „Јегричка“

У Информативном центру Парка природе „Јегричка“, у присуству представника из више покрајинских секретаријата Покрајинксе владе, Покрајинског завода за заштиту природе, Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, општинских управа Врбас, Темерин и Жабаљ, као и више организација и удружења грађана, свечано је промовисано туристичко пловило – катамаран. Возило ће пловити у једном од најатрактивнијих делова Јегричке и омогућити да се још већи број посетилаца, деце, љубитеља природе упозна и ужива у његовим природним лепотама. На самом почетку свечаности присутнима се обратила и Бранкица Табак, подсекретар у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и изразила велико задовољство да је Јавно водопривредно предузеће, као управљач овог заштићеног подручја препознао значај развоја еко-туристичке понуде Парка природе „Јегричка“ и да је набавком катамарана начинио велики корак ка том правцу.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине још од проглашења Парка природе „Јегричка“ 2005. године подржава активности управљача, кроз суфинансирање разних пројеката на очувању, заштити и промоцији Парка природе „Јегричка“. Спроведене су бројне мере активне заштите станишта и врста, реализовани су разни едукативни програми и унапређивани промотивни садржаји у заштићеном подручју. Секретаријат, на основу ревизије заштите подручја, тренутно води поступак проглашења Парка природе „Јегричка“ за заштићено подручје II категорије, чиме се досадашњи локални ниво заштите подиже на покрајински. С тим у вези на овај начин ће се омогућити да се посвети још већа пажња на очувању, заштити и промоцији овог бисера на длану Бачке у будућем периоду.