„Радни дан за природу“ на станишту гороцвета у Општини Жабаљ

Жабаљ , 17. октобар 2016.

Заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Александар Андрић и његови сарадници учествовали су на радној акцији под називом „Радни дан за природу“, на локалитету станишта гороцвета (Adonis vernalis) у непосредној близини Жабља. Организатори акције били су: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за заштиту природе, Општина Жабаљ и Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“. Међу учесницима, поред представника наведених органа и организација били су и наставници и ученици основне школе из Општине Жабаљ, као и чланови Добровољног ватрогасног друштва из Госпођинаца.

Циљ овог радног дана био је уклањање жбунастих врста са станишта гороцвета, чиме се омогућује очување популације ове угрожене врсте у Србији, као и опстанак једног вредног травног, степског станишта. Осим тога одлична је била прилика за унапређење сарадње између покрајинских органа, стручних организација, локалне заједнице, јавног и невладиног сектора, као и за подизање свести о значају заштите и промоције природних вредности на подручју Општине Жабаљ и АП Војводине. Степски пашњаци у Војводини нестају због преоравања и обрастања са жбунастим врстама, услед нестанка испаше као традиционалног, вековног начина одржавања степских станишта. Према томе, заиста је важно путем сличних заједничких акција указати на значај очувања дивљих врста, карактеристичних за степске пашњаке, што уједно представља и допринос локалној заједници да унапреди, развија и одрживо користи своје природне ресурсе.

„Радни дан за природу“ код Жабља представља 10 по реду у низу радних акција коју редовно организује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, управљачима заштићених подручја, удружењима грађана и другим заинтересованим субјектима.