Радни састанак у Дирекцији Националног парка „Кишкуншаг“ у оквиру пројекта PANNONSTEPPES

Кечкемет, 28-29.05.2019.

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на челу са Александром Андрићем, замеником покрајинског секретара, присуствовали су на радном састанку у Дирекцији Националног парка „Кишкуншаг“ у Мађарској, организованог у оквиру пројекта „Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (HUSRB/1602/12/0065, PANNONSTEPPES), који се спроводи преко Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Састанак је одржан у циљу да се са представницима Дирекције Националног парка „Кишкуншаг“ – прекограничног патнера на пројекту – обаве разговори у вези већ спроведених пројектних активности и постигнутих резултата, као и да се дефинишу наредни кораци у реализацији пројекта. Истом приликом је организована посета локалитета у Националном парку под називом Резерват биосфере „Колон језеро“, на којем је спроведен један од најуспешнијих пројеката ревитализације водених станишта у Мађарској. Размотрена је идеја да се у циљу развоја еко-туристичких садржаја овог подручја, као наставак сарадње, те активности реализују у оквиру новог прекограничног пројекта којим би Покрајински секретаријат и Национални парк могли да аплицирају приликом следећег позива Interreg-IPA CBC програма Мађарска-Србија.

Пројекат PANNONSTEPPES има за циљ да се реализациом разних заједничких активности пројектних партнера из Мађарске и Србије очувају две кључне животињске врсте, и то кроз очување њихових станишта, панонских степа што ће значајно допринети обезбеђивању бољег статуса заштите још преосталих фрагмената панонских степа о обе земље. У фокусу пројектних активности у Србији је очување популације велике дропље (Otis tarda), унутар Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, док се у Мађарској пажња посвећује унапређењу станишта степске шарке (Vipera ursinii rakosiensis) унутар Националног парка „Кишкуншаг“.

Водећи корисник пројекта је Покрајински завод за заштиту природе, а партнери су Национални парк „Кишкуншаг“ (прекогранични партнер у Мађарској), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Ловачко удружење „Перјаница“. Реализује се у периоду од 15. јануара 2018. до 14 јула 2019. године. Укупан буџет пројекта је 287.039,93 евра, од чега средства Европске уније (ИПА) износе 243.983,93 евра, док су преостала средства обезбеђена из покрајинског буџета владе АП Војводине.