Рани јавни увид у Материјал за израду Ппппн државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом

Јавни увид у Материјал за израду ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом  одржаће се, у трајању од 15 дана, од 26.06.2019. године до 10.07.2019. године.