Рани јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА(правац БАЈА)

СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ

Рани јавни увид ће се одржати у трајању од 15 дана, у периоду од 10.10.2019. године до 24.10.2019. године.

               Оглас за рани јавни увид

  1. Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење