Рани јавни увид у Mатеријал за израду ППППН за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење, одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. маја 2021. године до 03. јуна 2021. године.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 03. јуна 2021. године.