Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години управљачима заштићених подручја

Нови Сад , 18. новембар 2016.

Резултати конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години управљачима заштићених подручја