Резултати јавног конкурса

Нови Сад, 2. новембар 2016.

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕАДЕКВАТНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА – САНАЦИЈА , РЕКУЛТИВАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДЕПОНИЈА И САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕГРАДИРАНИХ ПОВРШИНА

 

број: 130-401-3841/2016-05

датум: 02.11.2016. год.

Одлука о додели средстава